Sluit navigatie

Meer informatie > Verzekerde zorg

Verzekerde zorg

Plastische Chirurgie

De verzekeringscriteria voor cosmetisch plastische chirurgie zijn onafhankelijk van waar u gezien wordt. Met andere woorden, u heeft net zo weinig kans bij ons als bij andere instanties (klinieken, ziekenhuizen) dat uw verzekering uw behandeling vergoedt als deze niet in uw pakket valt. Een instantie zoals een ziekenhuis kan u ook een prijs voor eigen rekening bieden, die waarschijnlijk hoger  is dan wij aanbieden vanwege hun hoger lopende kosten. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeraar over welke procedures wel en niet in uw pakket worden vergoed en na te vragen wat hun criteria zijn.

Oogleden

Mogelijk hebt u gehoord dat oogleden weer in het basispakket zijn opgenomen in 2017. De verzekeringscriteria zijn daar ook van toepassing en zijn niet afhankelijk waar u gezien wordt. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeraar over hun criteria maar de meesten gebruiken de volgende criteria: aangeboren afwijking, gezichtsveld beperking tot 1 mm of meer van het centrum van de pupil en sommige verzekeraars hebben als criteria een oogspleet die gelijk of kleiner is dan 7 mm.

De meeste mensen vallen hier helaas niet onder en daar kunnen we als medici niets aan veranderen aangezien wij de criteria niet bepalen. Aanvraag bij uw verzekering via ons of een andere instantie (kliniek of ziekenhuis) neemt een wettelijk tarief van 110 euro met zich mee, wat uw verzekering van uw eigen risico aftrekt. En zoals vermeld, de kans dat de aanvraag gehonoreerd wordt is niet afhankelijk van waar u gezien wordt. Wilt u vrijblijvend advies, neem dan contact op.

Acupunctuur

Afhankelijk van de verzekering en uw verzekeringspakket, hebben verzekeraars in het aanvullend verzekeringspakket een vergoedingsregeling opgenomen voor behandelingen door een erkende (NAAV) acupuncturist. Dr Liem is een NAAV-lid.
De vergoedingen worden niet van uw eigen risico afgetrokken en voor acupunctuur heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. Omdat de hoogte en maximale vergoeding verschilt per verzekering wordt u aangeraden uw verzekeraar te raadplegen.

Scroll naar boven