Plastische Chirurgie

Wij leveren verzekerde zorg voor plastisch chirurgische behandelingen die door uw zorgverzekeraar zijn goedgekeurd. Dit kunnen behandelingen zijn voor goedaardige huidafwijkingen/gezwellen, huidkankers, handen (triggerfinger, carpaaltunnelsyndroom, dupuytren), hersteloperaties aan het gelaat/lichaam, reconstructies na borstkanker (tepelreconstructie), bepaalde littekencorrecties etc.

Wanneer uw verzekeraar geen contract met ons heeft, kunt u via uw restitutiepolis of vrije artsenkeuze toch nog bij ons terecht voor verzekerde zorg. U declareert de factuur dan direct bij uw zorgverzekeraar. Wij rekenen u een passantentarief. U heeft altijd recht op vrije artsenkeuze, doch kan dit kan soms gepaard gaan met een eigen bijdrage. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Vergoeding en eigen risico

Bij aanvraag voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar voor een plastisch chirurgische behandeling, zal uw consult gedeclareerd worden bij uw verzekeraar, ook als u besluit de behandeling zelf te betalen of geen behandeling te ondergaan. Het eigen risico kan door uw verzekeraar toegepast worden.

Soms moeten voor bepaalde behandelingen vooraf toestemming gevraagd worden bij uw zorgverzekeraar. Dat regelen wij voor u. De aanvraag zelf brengen wij niet in rekening. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te vragen of zij deze aanvraag aan u factureren.

Wachttijden

Wij hebben geen wachttijden en wanneer u wilt kunt u in dezelfde week dat u belt voor een consult binnen komen. Uw operatie kan plaats vinden na de bedenktijd, tenzij u zelf een later tijdstip kiest. In Nederland geldt wettelijk een bedenktijd van 14 dagen voor consumenten. De NVPC website vermeld een bedenktijd van 24 uur tussen het gesprek en de ingreep.

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij/zij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm*) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

“De maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg en vastgelegd in  het ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ (TH/BR-018). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.”

Bent u elders op de wachtlijst en mocht u liever bij ons behandeld willen worden wegens te lange wachttijden elders, dan bent u welkom! Neem hier contact met ons op.

Oogleden

Mogelijk hebt u gehoord dat oogleden weer in het basispakket zijn opgenomen in 2017. De verzekeringscriteria zijn daar ook van toepassing en zijn niet afhankelijk waar u gezien wordt. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeraar over hun criteria maar de meesten gebruiken de volgende criteria: aangeboren afwijking, gezichtsveld beperking tot 1 mm of meer van het centrum van de pupil en sommige verzekeraars hebben als criteria een oogspleet die gelijk of kleiner is dan 7 mm.

De meeste mensen vallen hier helaas niet onder en daar kunnen we als medici niets aan veranderen aangezien wij de criteria niet bepalen. Aanvraag bij uw verzekering via ons of een andere instantie (kliniek of ziekenhuis) neemt een wettelijk tarief van 110 euro met zich mee, wat uw verzekering van uw eigen risico aftrekt. En zoals vermeld, de kans dat de aanvraag gehonoreerd wordt is niet afhankelijk van waar u gezien wordt. Wilt u advies, neem dan contact op.

Verzekeringscriteria voor Cosmetisch Plastisch Chirurgie

De verzekeringscriteria voor cosmetisch plastische chirurgie zijn onafhankelijk van waar u gezien wordt. Met andere woorden, u heeft net zo weinig kans bij ons als bij andere instanties (klinieken, ziekenhuizen) dat uw verzekering uw behandeling vergoedt als deze niet in uw pakket valt. Een instantie zoals een ziekenhuis kan u ook een prijs voor eigen rekening bieden, die waarschijnlijk hoger is dan wij aanbieden vanwege hun hoger lopende kosten. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeraar over welke procedures wel en niet in uw pakket worden vergoed en na te vragen wat hun criteria zijn.

Acupunctuur

Afhankelijk van de verzekering en uw verzekeringspakket, hebben verzekeraars in het aanvullend verzekeringspakket een vergoedingsregeling opgenomen voor behandelingen door een erkende (NAAV) acupuncturist. Dr Liem is een NAAV-lid.
De vergoedingen worden niet van uw eigen risico afgetrokken en voor acupunctuur heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. Omdat de hoogte en maximale vergoeding verschilt per verzekering wordt u aangeraden uw verzekeraar te raadplegen.