preloader
Edit Content

About Us

Over Ons
Onze kliniek is centraal gelokaliseerd in Rotterdam tussen Den Haag/Delft, Utrecht/Gouda, Dordrecht/Breda en Zeeland. Gesitueerd in de wijk Kralingen, zijn wij makkelijk bereikbaar vanaf de A16, op korte afstand van Rotterdam-Zuid, Barendrecht, Capelle a/d IJssel.

Contact

Een second opinie in Dr. Liem Clinic?

Beste lezers,

Bij Dr. Liem Clinic begrijpen we dat het nemen van beslissingen over plastische chirurgie een belangrijke en persoonlijke keuze is. Om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden, beiden we de mogelijkheid van een second opinion voor plastische chirurgische ingrepen.

 

Wat houdt een Second Opinion in bij Dr. Liem Clinic?

Een second opinion bij ons betekent dat u de kans krijgt om een aanvullende professionele mening te verkrijgen over een voorgestelde of reeds uitgevoerde behandeling dat elders is gedaan. Het is een waardevolle stap in het nemen van de volgende stap.

 

Geen Oordeel, Wel Expertise

Een second opinion is in geen geval een oordeel over de kwaliteit van een eerdere behandeling. Het is eerder een aanvullende mening van een andere specialist om u te helpen de juiste keuze te maken voor uw individuele behoeften en doelen.

 

Advies: Communicatie met Uw Oorspronkelijke Behandelaar

Wij moedigen onze patiënten altijd aan om, indien mogelijk, terug te gaan naar hun oorspronkelijke behandelaar om vragen te stellen en zorgen te bespreken. Een open communicatie met de eerste specialist is vaak de sleutel tot een bevredigende oplossing.

 

Kosten en Complexe Inhoud van Een Second Opinion bij Dr. Liem Clinic

Het verkrijgen van een second opinion binnen onze praktijk kan complexer zijn dan een standaard consult, en daarom brengen wij hier een aangepast tarief voor in rekening. Deze prijs weerspiegelt de extra tijd en expertise die betrokken is bij het bieden van een gedegen second opinion. Hierin is nog niet de verslaglegging verwerkt.

 

Belangrijk bij het Boeken: Duidelijke Communicatie

Voor degenen die mogelijk een eerste consult boeken met de intentie om dit als een second opinion te gebruiken, willen wij duidelijk maken dat dit alsnog als een second opinion zal worden gefactureerd. We benadrukken het belang van duidelijke communicatie bij het maken van uw afspraak, zoals ook vermeld in onze afspraakbevestiging.

Voor verdere vragen of om een second opinion te plannen, nodigen we u uit contact op te nemen. Uw tevredenheid en welzijn staan centraal in alles wat we doen.

Met vriendelijke groet, Dr. Liem, Plastisch Chirurg in www.drliemclinic.nl

 

A Second Opinion at Dr. Liem Clinic?

Dear readers,

At Dr. Liem Clinic, we understand that making decisions about plastic surgery is a significant and personal choice. To provide our patients with the best possible care, we offer the option of a second opinion for plastic surgical procedures performed elsewhere.What Does a Second Opinion Entail at Dr. Liem Clinic?

A second opinion at our clinic means you have the opportunity to obtain an additional professional perspective on a proposed or previously performed treatment, which was done elsewhere. It is valuable in helping you make the next step.No Judgment, Just Expertise

A second opinion is by no means a judgment on the quality of a previous treatment. It is rather an additional viewpoint from another specialist to assist you in making the right choice for your individual needs and goals.Advice: Communication with Your Original Practitioner

We always encourage our patients to, whenever possible, return to their original practitioner to ask questions and discuss concerns. Open communication with the initial specialist is often key to a satisfactory resolution.Costs and Complex Content of a Second Opinion at Dr. Liem Clinic

Obtaining a second opinion within our practice is more complex than a standard consultation, and therefore, we charge a modified fee for this service. This fee reflects the additional time and expertise involved in providing a thorough second opinion. It does not include a report.Important When Booking: Clear Communication

For those who may be booking a first consultation with the intention of using it as a second opinion, we want to make it clear that it will still be billed as a second opinion. We emphasize the importance of clear communication when making your appointment, as also stated in our appointment confirmation.

For further questions or to schedule a second opinion, we invite you to contact us. Your satisfaction and well-being are at the core of everything we do.

Best regards, Dr. Liem, Plastic Surgeon at www.drliemclinic.nlShare:

More Posts

Alles over ooglidcorrectie

De ogen zijn een van de belangrijkste onderdelen van het lichaam; niet alleen vanwege hun functie als informatie verzamelaar, maar ook vanwege hun rol in

Botox of cosmetische acupunctuur?

Het is algemeen bekend dat botox wordt gebruikt voor het verbergen van tekenen van veroudering. Maar er zijn meer redenen om voor een botox behandeling

Subscribe to our
Newsletter

***We Promise, no spam!

Openingstijden

Maandag 13.30 - 21.00
Dinsdag 09.30 - 18.00
Woensdag 09.30 - 18.00
Donderdag 09.30 - 18.00
Vrijdag 09.30 - 21.00
Zaterdag Gesloten
Zondag 13.30 - 16.00

Wij zijn in het weekend en ’s avonds ook open.

Contact

Openingstijden

Maandag        13.30 – 21.00
Dinsdag          09.30 – 18.00
Woensdag      09.30 – 18.00
Donderdag     09.30 – 18.00
Vrijdag             09.30 – 21.00
Zaterdag         Gesloten
Zondag            13.30 – 16.00

Wij zijn in het weekend en ‘s avonds ook open.